Action Field Kodra 2012: Heterodox

 


Vasilis Paspalis/ Βασίλης Πασπάλης, Untitled, 2011

En 

***Παρακάτω θα βρείτε το κείμενο στα Ελληνικά***
Action Field Kodra 2012
Contemporary Art

  7 – 18 September

Ex military camp Kodra
Working Hours:
Sun - Thu: 20.00-23.00
Fri - Sat: 20.00-24.00
Opening of Action Field Kodra 2012
Friday, September 7


Action Field Kodra” is one of the most important non-museum exhibitions of contemporary art in Greece, closely related to the cultural life of Thessaloniki. It started its activity in 2001 in an environment so unique for the Greek art exhibition activity, that every September has the power to connect citizens with nature, memory, and modern culture.


From its very beginning “Action Field Kodra” was orientated mainly to young artists. Today, it has become an important institution as it has hosted the work of most artists, curators, and intellects of the new generation, by that contributing to the establishment of the visual arts scene of Greece.


As of 2011, “Action Field Kodra” is a part of the Operational Programme Macedonia-Thrace 2007-2013 of NSRF and is currently co-financed by the European Union.

 

Action Field Kodra 2012


With this year’s celebration of one hundred years from Thessaloniki’s liberation, exhibitions of “Action Field Kodra” are organized around a central theme which is based on the modern tradition that the city developed during this last century.


The idea and the theory of the program is the following; Thessaloniki, within these hundred years of its Greek history, has developed a modernity, in which visual art can possibly find a distinguished and lost ancestor.


Action Field Kodra 2012” will attempt to investigate whether a dialogue – even a fictional one- between the urban, scholar tradition of Thessaloniki and the contemporary visual arts scene is not only possible, but able to light aspects of both art forms. A complete exhibition program is therefore organized, with the main focus on the different aspects of this matter, which also includes an international conference, visual art performances and civic exhibitions in public space.  


In detail the program for 2012 includes:


 1. International Conference on 9th September 2012 at the municipality theatre of Kalamaria “Melina Merkouri,” with focus on modern literature and its relation with contemporary art.


  • Title: “Heterodox Modernity


  • Scientific director: Assistant Professor of political philosophy of the Aristotle University of Thessaloniki, Yiannis Stavrakakis.


  • This year’s international conference entitled “Heterodox Modernity” aims to expand the historic, philosophic, and artistic relations of the contemporary art with the city of Thessaloniki and to examine issues of political identity, personal memory, history, and art creation within a tradition of modernity and under the post-colonial circumstances of the city. 1. The Dorms of the ex camp will host the main artistic action of “Action Field Kodra 2012” with two exhibitions in dialogue, that show the modern artistic production through different aspects of history as it is documented and developed.


  • Stopover Exhibition. Pseudo-historical documentation, fictional figures, comments on cultural activities, on the challenges accepted and risks involved for a place-passage, like the city of Thessaloniki. Curator: Nikos Mykoniatis 

Δημήτρης Πολυχρονιάδης, Home Sweet Home
  • Vanishing Point Exhibition. Today’s transitional circumstances, the emotions surfaced by them, the memories that come to mind, and the perspectives that are highlighted through the work of the modern artists of Greece. Starting point for all that is the multiple rearrangements that characterized the pass from the 19th to the 20thcentury, known as Fin de Siècle. Curators: Katerina Nikou, Galini Notti, Evita Tsokanta  1. Post-colonial Photo Studio Exhibition. Curator Alex Supartono from Indonesia, explores through photography, the way colonialism impacted on the identity of countries that came in touch with a third party specified modernity, like Malaysia, Indonesia, Ghana, India.


Victor Ehikamenor, "American Invasion" 

 1. Exhibition around the Dorms, with archived printed and filmed material. Curator: Theophilos Tramboulis, Maria Kenanidou.


 1. What we want” is the name of this year’s exhibition by the students and graduates of the School of Fine Arts. It is the established exhibition of Action Field Kodra, under the name Kodra Fresh taking place at the Administration Offices of the ex military camp. Curator: Vasilis Zografos.


Markos Karellas Untitled (she and her readings) - Kodra Fresh / What We Want.
One of the 106 amazing artists participating in Action Field Kodra 2012.

 1. ImagiNation. Exhibition of video art films and photographs of the students of Photography of the School of Fine Art. Curator: Manolis Baboussis, Assistant Professor of Photography. Music: Joakim Latarjet. Video art production: Marilia Fotopoulou, Giannis Chiotopoulos.


Nikos Stathopoulos, 2012

 1. Cyber Art Space (www.cyberartspace.net), an innovative cybernetic exhibition, which will host the work of international artists. It is an independent experimental project of this year's Action Field Kodra, focusing on an artistic research and investigation. Cyber Art Space approaches cyberspace as a real dimension and not as a virtual one (virtual reality). The concept was inspired from the atom’s microcosmos, where physics identifies it as a universe (real space) with all the fundamental forces, same as in our real world. These fundamental forces include electromagnetism, strong interaction, weak interaction and gravitation, where gravitation is not measurable or non-existent. Artistic Director of the project: Dimitris Michalaros, visual artist/ co-Curator of Action Field Kodra.
  Curators: Dimitris Michalaros, Babis Venetopoulos, visual artist and lecturer of the Department of Visual and Applied Arts of Aristotle University Thessaloniki.


Victor Cartagena, Bang! Bang! Toy Gun

 1. Civic Photography Exhibition on route Thessaloniki-Kalamaria, in specific buildings and public spaces of the city. A collaboration of the Municipality of Kalamaria and the Municipality of Thessaloniki. Curator: Professor John Kippin of the University of Sunderland, Professor George Katsaggelos, Applied Photography of The School of Fine Arts Thessaloniki, Department of Visual and Applied Arts. With the participation of artists from Greece, Great Britain, and Germany.


Sophie Helas Quo, God is Laughing, Sunderland
CIVIC. Photo exhibition in the public space

 1. Tanz macht Frei”. Open dance performance on Thessaloniki coast, with citizens starring, Nikis Avenue offering the scenery, and music and dance being their expressional roads. The action will take place on completion of “Action Field Kodra 2012”, inaugurating the opening of “Demetria”. Curator: Nikos Mykoniatis.

 General Curators for “Action Field Kodra 2012”

Maria Kenanidou, art historian

Theophilos Tramboulis, writer and art professional

Dimitris Michalaros, visual artist
---------------------Gr


Πεδίο Δράσης Κόδρα 2012

Σύγχρονη τέχνη
7 – 18 Σεπτεμβρίου

πρώην στρατόπεδο Μακεδονομάχου Κόδρα

Ημέρες & ώρες λειτουργίας:

ΚΥ-ΠΕ: 20.00-23.00

ΠΑ-ΣΑ: 20.00-24.00

Εγκαίνια Πεδίου Δράσης Κόδρα 2012

Παρασκευή 7/9

Συνέδριο «Ετερόδοξη Νεωτερικότητα» 9/9


Το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» είναι μία από τις σημαντικότερες μη-μουσειακές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, συνυφασμένη απόλυτα με την εικαστική ζωή της Θεσσαλονίκης. Άνοιξε τις πύλες του για πρώτη φορά, το 2001 σε ένα σπάνιο για την ελληνική καλλιτεχνική δραστηριότητα περιβάλλον, που κάθε Σεπτέμβρη, συνδέει τον πολίτη με τη φύση, τη μνήμη και τον σύγχρονο πολιτισμό.


Από τα πρώτα του βήματα το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» ήταν προσανατολισμένο στους νέους δημιουργούς. Σήμερα, αποτελεί έναν σπουδαίο θεσμό, καθώς έχει φιλοξενήσει το σύνολο σχεδόν, των καλλιτεχνών, επιμελητών και θεωρητικών της νέας γενιάς, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εδραίωση της εικαστικής σκηνής στην Ελλάδα.


Πέρσυ, το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 του ΕΣΠΑ και πλέον, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Wasteland in the Wasteland, 2012 / Ψηφιακή φωτογραφία, κασσετόφωνο (ΝΑΙ!), ηχητική καταγραφή, ράφι, μεταβλητές διαστάσεις. 

Πεδίο Δράσης Κόδρα 2012

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα εκατό χρόνια της Θεσσαλονίκης όλες οι εκθέσεις του φετινού «Πεδίου Δράσης Κόδρα» διοργανώνονται σε σχέση με ένα κεντρικό θέμα, που αντλεί το αισθητικό του ενδιαφέρον από τη νεωτερική παράδοση που ανέπτυξε η πόλη τον τελευταίο αιώνα.


Η ιδέα και η θεωρητική σκέψη γύρω από την οποία διαμορφώθηκαν όλες οι δράσεις του φετινού προγράμματος είναι οι εξής: Η Θεσσαλονίκη στα εκατό χρόνια ελληνικής ιστορίας της παρήγαγε ένα λόγο νεωτερικότητας στον οποίον η σύγχρονη τέχνη θα μπορούσε να αναζητήσει έναν διακεκριμένο και χαμένο πρόγονο.


Το «Πεδίο Δράσης Κόδρα 2012» θα αποπειραθεί να διερευνήσει εάν ένας διάλογος – έστω και φαντασιακός - μεταξύ της αστικής, λόγιας παράδοσης της Θεσσαλονίκης και της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας είναι όχι, μόνον δόκιμος, αλλά και ικανός να φωτίσει πτυχές των δύο τεχνών. Έτσι, διοργανώνει ένα συνολικό εκθεσιακό πρόγραμμα, το οποίο επικεντρώνεται σε διαφορετικές όψεις του ζητήματος και περιλαμβάνει ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο, καλλιτεχνικές δράσεις και παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο.Αναλυτικά το φετινό πρόγραμμα έχει ως εξής:

1. Διεθνές επιστημονικό συνέδριο στις 9 Σεπτεμβρίου 2012 στο δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη με θέμα τον νεωτερικό λόγο και τη σχέση του με τη σύγχρονη τέχνη

 • Τίτλος: Ετερόδοξη νεωτερικότητα

 • Επιστημονικός υπεύθυνος: ο αναπληρωτής Καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας του ΑΠΘ Γιάννης Σταυρακάκης.

 • Στόχοι, η διερεύνηση ιστορικών, φιλοσοφικών και καλλιτεχνικών σχέσεων της σύγχρονης τέχνης με την πόλη της Θεσσαλονίκης και η εξέταση θεμάτων πολιτικής ταυτότητας, προσωπικής μνήμης, ιστορίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας σε μια παράδοση νεωτερικότητας και υπό συνθήκες μεταποικοκρατίας στην ιστορία της πόλης.

2. Οι Κοιτώνες του πρώην στρατώνα θα φιλοξενήσουν το κεντρικό εικαστικό γεγονός του «Πεδίου Δράσης Κόδρα 2012» με δυο εκθέσεις σε διάλογο που εξετάζουν τη σύγχρονη εικαστική παραγωγή μέσα από διαφορετικές πτυχές της ιστορίας, όπως καταγράφηκε και όπως διαμορφώνεται.

  • Έκθεση Stopover. Ψευδοϊστορικές καταγραφές, ανύπαρκτα πρόσωπα, παρατηρήσεις πάνω στα πολιτιστικά δεδομένα, στις προκλήσεις που δέχεται και στα ρίσκα που κρύβει ένας τόπος πέρασμα, όπως η Θεσσαλονίκη. Επιμέλεια: Νίκος Μυκωνιάτης

Μαρία Τσαγκάρη, Για μια κοινότητα των απόντων

  • Έκθεση Σημείο Φυγής. Οι παρούσες μεταβατικές συνθήκες, τα συναισθήματα που γεννούν, οι μνήμες που ανασύρρουν και οι προοπτικές που αναδεικνύουν μέσα από τα έργα σύγχρονων ελλήνων καλλιτεχνών. Αφετηρία οι ανακατατάξεις που χαρακτήρισαν το πέρασμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα - μια περίοδο που ονομάστηκε fin de siècle. Επιμέλεια: Κατερίνα Νίκου, Γαλήνη Νόττι, Εβίτα Τσοκάντα.

Παναγιώτης Κουλουράς, Προς εγκατάστασιν…

 1. Post-colonial Photo Studio. Έκθεση του Ινδονήσιου επιμελητή Alex Supartono, που διερευνά μέσα από τη φωτογραφία πώς επέδρασε η αποικιοκρατία στην ταυτότητα χωρών, οι οποίες γνώρισαν μια ετεροκαθορισμένη νεωτερικότητα, όπως η Μαλαισία, η Ινδονησία, η Γκάνα, η Ινδία.

 2. Έκθεση πλαισίωσης των Κοιτώνων με αρχειακό υλικό, έντυπο και κινηματογραφικό. Επιμέλεια: Θεόφιλος Τραμπούλης, Μαρία Κενανίδου.

 3. What we wantείναι ο τίτλος της φετινής έκθεσης φοιτητών και αποφοίτων Σχολών Καλών Τεχνών. Πρόκειται για την καθιερωμένη πια, έκθεση Κόδρα Fresh, στο Διοικητήριο του πρώην στρατώνα. Επιμέλεια: Βασίλης Ζωγράφος. 

  Grigoris Mirgiotis
  Orbis , 2012 Video 24'.30'' , dimesnions 1920x1080 HD

 4. ImagiNation. Έκθεση βιντεοπροβολών και φωτογραφικών εικόνων των φοιτητών του Εργαστηρίου Φωτογραφίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Επιμέλεια: Μανώλης Μπαμπούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φωτογραφίας. Μουσική: Joakim Latarjet. Επιμέλεια παραγωγής βιντεοπροβολών: Μαρίλια Φωτοπούλου, Γιάννης Χιωτόπουλος.

  Ευα Γιανακοπούλου 2011

 5. Cyber Art Space (www.cyberartspace.net), ένας καινοτόμος εκθεσιακός διαδικτυακός χώρος, στον οποίο θα εκθέσουν έργα τους καλλιτέχνες από κάθε σημείο του πλανήτη. Το Cyber Art Space προσεγγίζει τον κυβερνοχώρο ως πραγματική διάσταση και όχι ως εικονική ή δυνητική. Η σύλληψη της ιδέας προήλθε από τον μικρόκοσμο του ατόμου, που η φυσική αναγνωρίζει ως σύμπαν (πραγματικό χώρο) με όλες τις θεμελιώδεις φυσικές σχέσεις του πραγματικού κόσμου. την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, την ισχυρή και αδύναμη αλληλεπίδραση και τη βαρύτητα. Επιμέλεια: Δημήτρης Μιχάλαρος, εικαστικός καλλιτέχνης, Μπάμπης Βενετόπουλος, εικαστικός και Λέκτορας του τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. 

  Gregory Sholette, iDrone, 1.50x0.80 units, 3D installation

 6. Civic Έκθεση φωτογραφίας στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Καλαμαριά σε επιλεγμένα κτήρια και δημόσιους χώρους της πόλης.  Πρόκειται για μία συνεργασία του Δήμου Καλαμαριάς και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επιμέλεια: καθηγητής John Kippin του Πανεπιστημίου του Sunderland, καθηγητής Γεώργιος Κατσάγγελος από το εργαστήριο Φωτογραφίας της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ. Συμμετέχουν καλλιτέχνες από την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία.

 7. Tanz macht Frei”. Ομαδική χορευτική performance στην παραλία Θεσσαλονίκης με πρωταγωνιστές τους πολίτες, σκηνικό τη Λεωφόρο Νίκης και εκφραστικούς δρόμους τον χορό και τη μουσική. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη του «Πεδίου Δράσης Κόδρα 2012», σημαίνοντας την έναρξη των Δημητρίων. Επιμέλεια: Νίκος Μυκωνιάτης.Γενικοί επιμελητές του «Πεδίου Δράσης Κόδρα 2012», είναι η Μαρία Κενανίδου, ιστορικός τέχνης, ο Θεόφιλος Τραμπούλης, συγγραφέας και θεωρητικός τέχνης και ο Δημήτρης Μιχάλαρος εικαστικός καλλιτέχνης.


   

Δήμος Καλαμαριάς